Enway / News / Nowe funkcjonalności w DELTA HRM

Nowe funkcjonalności w DELTA HRM


Początek roku to dla każdego działu kadr i płac okres natężonej pracy. Zwiększona jej ilość wynika między innymi z licznych obowiązków związanych z koniecznością dostarczenia pracownikom informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz informacji zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzanych dla ZUS.

System DELTA HRM daje możliwość automatyzacji tego procesu. Dzięki komunikacji z systemem kadrowo – płacowym, programem Płatnik oraz wykorzystaniu podpisu elektronicznego pracownicy mogą pobrać swoje dokumenty po zalogowaniu do systemu. Korzyści dla firmy są oczywiste: zestawienia generują się automatycznie, są szybko podpisywane podpisem kwalifikowanym, a następnie udostępniane pracownikom. Ci ostatni oczywiści muszą potwierdzić odbiór dokumentacji.

Wdrożone ostatnio funkcjonalności poszerzają szerokie spektrum możliwości systemu: zarządzania strukturą, intranet, rejestracja czasu pracy, zarządzanie prze cele, oceny i rozwój, rekrutacje oraz planowanie wynagrodzeń.