Enway / Rozwiązania / Cele i oceny

Cele i oceny


Pracownicy są najważniejszym zasobem w każdym przedsiębiorstwie. Od poziomu ich kompetencji, motywacji do realizacji celów czy sprawnego przepływu informacji pomiędzy nimi zależy pozycja przedsiębiorstwa na rynku. Nie bez przyczyny w firmach będących liderami w swoich branżach systemy informatyczne wspierające zarządzanie personelem są powszechnie wykorzystywane.

Kluczowe obszary funkcjonalne systemu HRM:

 • Struktura - zarządzanie i planowanie struktury organizacyjnej, różne rodzaje struktur, poziomy zarządzania, rodziny stanowisk, opisy komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, umowy pracowników, pełnomocnictwa, wnioski (w tym wnioski urlopowe), podstawowe informacje o pracownikach, decyzje kadrowe,
 • Intranet - tablica ogłoszeń, fora dyskusyjne, blogi, zarządzania zasobami firmowymi, rezerwacje zasobów firmowych, przepływ zleceń, rejestracja czasu pracy,
 • Cele i zadania - metodyka MBO, różne rodzaje zadań, definiowanie zadań dla pracowników, monitoring i cykliczne rozliczanie zadań, kaskadowanie celów, raportowanie stopnia wykonania celów, komunikacja z systemami transakcyjnymi,
 • Oceny i rozwój - ocena 360 stopni - celów, zadań, kompetencji, diagnoza potencjału, rozmowy rozwojowe, coaching, szkolenia, 
 • Rekrutacje - integracja ze stroną firmową, różne metody rekrutacji, współpraca z firmami zewnętrznymi, definiowanie formularzy, ścieżki rekrutacji uzależnione do rodzaju stanowisk, rekrutacje wewnętrzne i zewnętrzne,
 • Wynagrodzenia - budżetowanie wynagrodzeń - indywidualne i działowe, automatyczne planowanie i wyliczanie realizacji wynagrodzeń zmiennych w oparciu o wskaźniki biznesowe, budżetowanie innych kosztów struktury, scenariusze budżetowe, algorytmy budżetowania, komunikacja z systemem kadrowo - płacowym.

System jest przygotowany do jednoczesnej obsługi wielu firm i w pełni konfigurowalny pod rozwiązania organizacyjne przyjęte w danym przedsiębiorstwie. Działa na opensourcowym środowisku bazodanowym. Dostępny jest z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej.  

Nie wahaj się skontaktować z nami jeśli:

 1. Pracownicy w Twojej firmie są najważniejszym kapitałem i ich rozwój jest kluczowy dla powodzenia i rozwoju Twojego biznesu
 2. Nie wiesz w jaki sposób motywować pracowników do osiągania ponadstandardowych wyników
 3. Chcesz uczciwie i obiektywnie wynagradzać pracowników za ich pracę i osiągane przez nich wyniki
 4. Nie wiesz jak przełożyć strategię firmy na konkretne zadania dla pracowników i zapewnić ich skuteczną realizację
 5. Rotacja pracowników jest wysoka, a zdarza się, że najlepsi odchodzą do konkurencji

Wybrane korzyści dla firmy:

 1. Znajomość poziomu kompetencji pracowników - ich słabych i mocnych stron
 2. Efektywny przepływ informacji w ramach organizacji
 3. Świadome zarządzanie kosztami wynagrodzeń - często jest to najistotniejsza pozycja w budżecie firmy
 4. Ukierunkowanie firmy i pracowników na realizację celów
 5. Wzrost efektywności firmy w wyniku sprawniejszego wykorzystania zasobów