Enway / Usługi / Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów


Za sukcesem wielu firm nie zawsze stoi innowacyjny produkt lub usługa czy świetny marketing, ale wysoki poziom efektywności operacyjnej. Firmy uzyskują przewagę konkurencyjną dzięki doskonale zorganizowanym kluczowym procesom. Poprawa efektywności operacyjnej to zadanie każdego przedsiębiorstwa - niezależnie od kondycji w jakiej się znajduje. Umiejętnie prowadzone działania nastawione na optymalizację procesów mogą dać przesłanki do dalszego rozwoju firmy.

Kluczowe działania w ramach optymalizacji procesów:

 • Identyfikacja celów biznesowych przedsiębiorstwa lub celów cząstkowych związanych z konkretnymi procesami biznesowymi,
 • Identyfikacja oczekiwanych efektów wdrożenia zmian,
 • Analiza przebiegu procesów - szczególnie z uwzględnieniem możliwości ich informatyzacji,
 • Przedstawienie rekomendacji zmian w procesie lub wybranych procesach biznesowych
 • Nadzór nad wdrożeniem zmian w organizacji klienta. W obszarze tym możliwe jest również dostarczenie i wdrożenie narzędzia informatycznego, którego celem będzie właśnie wdrożenie proponowanych na wcześniejszym etapie zmian i usprawnień.

Podstawową zaletą podejścia procesowego jest spojrzenie na organizację przez pryzmat tworzenia wartości dla klienta, a   nie poprzez zależności służbowe i funkcyjne. 

W aspekcie optymalizacji procesów kluczowe jest zastosowanie narzędzi informatycznych. W najprostszej sytuacji ich zadanie może sprowadzić się do automatyzacji lub eliminacji pracy dotychczas wykonywanej przez pracowników. W przypadkach bardziej złożonych wdrożenie narzędzi pozwala wygenerować firmie dodatkową wartość. Dzięki wdrożeniu rozwiązań informatycznych możliwa może być obsługa klientów, którzy dotychczas nie mogli być obsłużeni np. z powodu długości przygotowania towaru do wysyłki.

Skontaktuj się z nami jeżeli:

 1. Za dynamicznym rozwojem firmy nie idą zmiany w sposobie działania
 2. Rynek, na którym działa firma jest nasycony - konieczne jest szukanie oszczędności
 3. Nie jesteś pewien jak przełożyć swoje pomysły na realne zmiany w działaniu firmy
 4. Planujesz wdrożyć system informatyczny i jednocześnie "przy okazji" usprawnić działanie firmy
 5. Chcesz zwiększyć elastyczność firmy i przygotować ją na zmiany

Jakie korzyści możesz uzyskać:

 1. Zmniejszenie kosztów
 2. Skrócenie czasochłonności procesu biznesowego
 3. Zwiększenie wydajności proces i poprawa wskaźników jakościowych np. ilość błędów
 4. Automatyzacja czynności w ramach procesu