Enway / Usługi / Systemy dedykowane

Systemy dedykowane


Wysoka konkurencyjność biznesu wymusza poszukiwanie przewag konkurencyjnych. Jedną z takich przewag dla firmy może być oparcie procesów biznesowych na unikalnym, dedykowanym systemie informatycznym. Innowacyjność systemów dedykowanych może pozwolić w pełni dopasować się do oczekiwań klientów i zoptymalizować realizowane w firmie procesy biznesowe.

W systemach dedykowanych szczególnie istotna jest warstwa integracji z innymi systemami. Przygotowywane przez nas systemy dedykowane nie muszą obejmować swoim zasięgiem całości przedsiębiorstwa. Dla procesów standardowych efektywniej jest wykorzystać gotowe systemy i skomunikować je z systemem dedykowanym odpowiedzialnym za realizację unikalnych obszarów.

Budowa i wdrożenie systemu dedykowane w 7 krokach polega na:

 • Krok 1: Określeniu celu i wskazaniu korzyści z wdrożenia systemu dedykowanego,
 • Krok 2: Określenie listy wymagań wobec systemu,
 • Krok 3: Przygotowaniu analizy przedwdrożeniowej określającej funkcje systemu, sposób realizacji procesów biznesowych w systemie, wykorzystywaną technologię oraz harmonogram prac,
 • Krok 4: Implementacji założeń - stworzenie oprogramowania oraz skomunikowanie go z innymi systemami,
 • Krok 5: Testach systemu,
 • Krok 6: Szkoleniu końcowych użytkowników systemu,
 • Krok 7: Nadzorze nad eksploatacją systemu po uruchomieniu wersji produkcyjnej systemu.

Tworzone przez nas aplikacje działają niezależnie od urządzenia i środowiska, na którym są uruchamiane. Stawiamy przede wszystkim na aplikacje webowe dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Zapewnia to użytkownikom aplikacji dużą mobilność i możliwość pracy bez ograniczeń sprzętowych i lokalizacyjnych. Ponadto aplikacje naszego autorstwa mogą:

 • Działać "w chmurze" - prywatnej  lub publicznej,
 • Działać na lokalnym środowisku klienta,
 • Posiadać mobilne końcówki instalowalne na różnych platformach - IOS, Android, Windows Phone,
 • Integrować się dowolnymi wykorzystywanymi w firmie systemami.

Potrzebujesz systemu dedykowanego jeżeli:

 1. Nie lubisz kompromisów - system ma być dopasowany do Twojej firmy, a nie firma do systemu
 2. Posiadasz unikalny model biznesowy lub działasz w niszy
 3. Dostępne na rynku systemy nie spełniają Twoich oczekiwań lub nie są wystarczająco elastyczne
 4. Oczekujesz ponadstandardowego wsparcia w realizacji procesów biznesowych, szczególnie na płaszczyźnie współpracy z klientami
 5. Szukasz oszczędności w realizowanych procesach biznesowych
 6. Próbowałeś wdrożyć gotowy system i niestety wdrożenie nie powiodło się

Korzyści z wdrożenia systemu dedykowanego:

 1. Pełne dopasowanie systemu do prowadzonego biznesu
 2. Wysoka elastyczność systemu i możliwość ewolucji systemu wraz z ewolucją modelu biznesowego
 3. Koncentracja na istocie potrzeb klienta - brak w systemie funkcji pobocznych i nieistotnych
 4. Zbudowanie dzięki unikalnemu systemowi przewagi na firmami konkurencyjnymi